Warunki świadczenia usług

Poniższe warunki regulują korzystanie ze strony internetowej https://sociallyagile.eu/ oraz wszelkich treści i usług dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem. Witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości („iED”). Witryna jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania przez Państwa bez modyfikacji wszystkich warunków zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym między innymi Polityki prywatności Socially Agile) i procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na tej stronie przez konsorcjum projektu.

Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed uzyskaniem dostępu do Witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnych usług.

Odwiedzający stronę internetową

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, Socially Agile gromadzi informacje nieosobowe, takie jak te zwykle udostępniane przez przeglądarki internetowe i serwery, takie jak typ przeglądarki, preferencje językowe, strona odsyłająca oraz data i godzina każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania przez Socially Agile informacji nieidentyfikujących osoby jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający Socially Agile korzystają z jej strony internetowej, a także rozpowszechnianie raportów dotyczących projektu.

Gromadzenie informacji umożliwiających identyfikację osoby

Niektóre osoby odwiedzające stronę internetową Socially Agile decydują się na interakcję z Socially Agile w sposób, który wymaga od Socially Agile gromadzenia danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez iED (operatora strony internetowej Socially Agile) zależy od charakteru interakcji. W szczególności prosimy odwiedzających, którzy rejestrują się na platformie, o podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail. Socially Agile gromadzi takie informacje wyłącznie na potrzeby projektu europejskiego. Socially Agile nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić podania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z witryną.

Zagregowane statystyki

iED może gromadzić dane statystyczne dotyczące zachowania osób odwiedzających stronę internetową oraz w celu rozpowszechniania raportów dotyczących projektu. Jednakże iED nie ujawnia danych osobowych innych niż opisane poniżej.

Zgodność z RODO

Jeśli podejrzewają Państwo, że Państwa dane osobowe nie są traktowane we właściwy sposób lub doszło do naruszenia warunków opisanych powyżej, zdecydowanie zalecamy wysłanie wiadomości e-mail na adres projects@ied.eu, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód skargi dotyczącej naruszenia RODO.