TWORZENIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO POPRZEZ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

Grupa docelowa

Młodzi ludzie

Organizacje młodzieżowe

Organizatorzy szkoleń

Organizacje społeczne & sieci rynku pracy

Przedstawiciele rządowi

O projekcie

Konsorcjum SociallyAgile dostrzegło pilną potrzebę pomocy młodym dorosłym w wieku 20-35 lat w zrozumieniu wymagań dotyczących uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego przy użyciu metodologii zwinnej, zapewniając jednocześnie wsparcie, które pomoże im osiągnąć ich cele. Aby osiągnąć ten cel, projekt zidentyfikował dwie kluczowe kategorie tematyczne do omówienia
a.
Podstawowe aspekty przedsiębiorczości społecznej
obejmujące rodzaje przedsiębiorstw społecznych, podstawowe narzędzia oraz kluczowe kompetencje i umiejętności
b.
Budowanie i skalowanie startupów społecznościowych

"obejmujące zarządzanie innowacjami, pomysły biznesowe, rozwój produktów i usług, tworzenie biznesplanów, cyfrowe prototypowanie biznesowe i techniki testowania, strategie monetyzacji biznesu oraz skuteczne praktyki zarządzania.
"

Cele

Cele projektu SociallyAgile

Wnieść wkład

Zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży poprzez promowanie postaw przedsiębiorczych

Wspierać

Młodzież w przyczynianiu się do zmian społecznych poprzez przedsiębiorczość społeczną

Rozwijać

Centrum nauki i akceleracji dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą/organizacji młodzieżowych oraz przedstawicieli sektora edukacji i szkoleń.

Łączyć

Poprzez interaktywne, kompleksowe i ogólnodostępne możliwości uczenia się

Działania

Po zakończeniu projektu zostaną opracowane ogólnodostępne wyniki w celu promowania sprawnego przywództwa w przedsiębiorczości społecznej młodzieży.

Będą to:
  • raport dotyczący rozwoju przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych wśród młodzieży zostanie przeprowadzony w każdym kraju
  • Opracowane zostaną innowacyjne ramy metodologiczne do generowania pomysłów biznesowych przy użyciu metodologii Agile w kontekście przedsiębiorczości społecznej.
  • Zapewnione zostaną kursy szkoleniowe dla dorosłych i zestawy narzędzi dla przedsiębiorczości społecznej.
  • Innowacyjny program szkoleniowy SociallyAgile zostanie przetestowany i zatwierdzony w krajach uczestniczących z udziałem 150 osób dorosłych.
  • System zarządzania usługami akceleracyjnymi dla zwinności biznesowej w przedsiębiorczości społecznej.
  • 8-12 pomysłów biznesowych w krajach uczestniczących zostanie przyspieszonych na sześć miesięcy.
  • Możliwości finansowania zostaną zidentyfikowane dla inkubowanych pomysłów i prezentacji.

TWORZENIE ZWINNEJ MŁODZIEŻY W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Najnowsze wiadomości