SOCIĀLĀS IETEKMES VEIDOŠANA AR SOCIĀLO UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBU

MĒRĶA GRUPA

Jauni cilvēki

Jaunatnes organizācijas

Apmācību sniedzēji

Darba tirgus NVO un apvienības

Valdības pārstāvji

Par Projektu

Konsorcijs SociallyAgile atzina, ka ir steidzami jāpalīdz jauniešiem vecumā no 20 līdz 35 gadiem izprast sociālā uzņēmuma dibināšanas prasības, izmantojot veiklu metodoloģiju, vienlaikus sniedzot atbalstu, lai palīdzētu viņiem sasniegt savus mērķus. Lai sasniegtu šo mērķi, projekts noteica divas galvenās tematiskās kategorijas:

a.
Sociālās uzņēmējdarbības pamataspekti.

Sociālo uzņēmumu veidi, pamatrīki un pamatkompetences un prasmes

b.
Sociālo jaunuzņēmumu veidošana un mērogošana

Ietver inovāciju pārvaldību, biznesa idejas, produktu un pakalpojumu izstrādi, biznesa plāna izstrādi, digitālā biznesa prototipu veidošanas un testēšanas metodes, biznesa monetizācijas stratēģijas un efektīvu pārvaldības praksi.

Mērķi

Projekta SociallyAgile mērķi:

Piedalies

Jauniešu bezdarba mazināšana, veicinot uzņēmēja domāšanu

Palīdzi

Jauniešu ieguldījums sociālajās pārmaiņās, izmantojot sociālo uzņēmējdarbību

Attīsti

Mācību un akselerācijas centrs jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem/organizācijām un izglītības un apmācības pārstāvjiem

Savieno

Izmantojot interaktīvas, visaptverošas un brīvas piekļuves mācību iespējas

Aktivitātes

Pēc pabeigšanas projekts nodrošinās brīvi pieejamus rezultātus, lai veicinātu Agile līderību jauniešu sociālajā uzņēmējdarbībā.

Tās ir:
  • Katrā valstī tiks veikts jauniešu sociālās uzņēmējdarbības un sociālo uzņēmumu ziņojums.
  • Tiks izstrādāts inovatīvs metodiskais ietvars biznesa ideju ģenerēšanai, izmantojot Agile metodoloģiju sociālās uzņēmējdarbības kontekstā.
  • Tiks nodrošināti pieaugušo apmācības kursi un rīki sociālajai uzņēmējdarbībai.
  • Novatoriskā SociallyAgile apmācības programma tiks pilotēta un apstiprināta iesaistītajās valstīs ar 150 pieaugušajiem.
  • Acceleration Service Management System biznesa pielāgojamībai sociālajā uzņēmējdarbībā.
  • 8-12 biznesa idejas iesaistītajās valstīs tiks akselerētas sešus mēnešus.
  • Tiks noteiktas finansējuma iespējas inkubētajām idejām un prezentācijām.

AGILE JAUNATNES VEIDOŠANA SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Jaunākās ziņas