Partneri

Aktīvo jauniešu apvienību akadēmija

Sofija, Bulgārija

Organizācija dibināta 17.12.2019. Daži no mums vienmēr ir strādājuši jaunatnes sektorā dažādās NVO, citi mākslā un kultūrā, jaunatnes politikas attīstībā vai profesionāli nodarbojas ar digitālajiem medijiem un tehnoloģijām, ar uzņēmējdarbību, citi ar lauksaimniecību un laukiem. Mūs visus vieno ideja par to, ka vienaudžiem ir lielākais spēks ietekmēt citus vienaudžus. Tāpēc mēs strādājam, lai rādītu piemēru aktīvai un proaktīvai jaunatnei, kas nevaino pasauli savās problēmās, bet meklē veidus, kā tās uzlabot.

A.B.IED

Poli Crysochous, Kipra

SIA “AB Institute of Entrepreneurship Development” ir vairāk nekā 18 gadu strādājošs Uzņēmējdarbības attīstības institūts (iED) – godalgota organizācija, kas ir apņēmusies veicināt inovācijas un veicināt uzņēmējdarbības garu visos ekonomikas aspektos, tostarp izglītība.

Baltijas Eiropas un reģionālo lietu institūts

Gdiņa, Polija

Baltijas Reģionālo lietu institūts BISER (iepriekš: Baltijas Reģionālo un Eiropas Koncernu institūts) ir dibināts 2001. gadā kā organizācija, kas apvieno zinātnes, valsts sektora un biznesa pārstāvjus, kuri vēlas sadarboties Eiropas integrācijas, ilgtspējīgas attīstības jomā, ar mērķi veicināt sadarbības saišu stiprināšana Baltijas jūras reģionā.

Found.ation Maker's Place

Atēnas, Grieķija

Found.ation ir inovāciju vadības konsultāciju uzņēmums, kas pārveido organizācijas un komandas, aktivizējot jaunas prasmes un metodoloģijas. Sākotnēji tas tika izveidots 2011. gadā kā viens no pirmajiem tehnoloģiju inkubatoriem Dienvideiropā, bet kopš tā laika ir attīstījies par pilnvērtīgu konsultāciju uzņēmumu mainīgajai biznesa pasaulei, kas atrodas Grieķijas inovāciju ainavas centrā.

Sociālās inovāciju centrs

Daugmale,Latvija

Sociālās inovācijas centrs (SIC) izveidots 2010. gadā kā nevalstiska organizācija. SIC veido pieci brīvprātīgie darbinieki un trīs pastāvīgie darbinieki – profesionāļu komanda, kas sadarbojas, lai veicinātu, īstenotu un paātrinātu pozitīvas sociālās pārmaiņas nacionālā un starptautiskā līmenī. SIC uzskata, ka inovatīviem risinājumiem sarežģītu sabiedrības problēmu risināšanai ir jābūt balstītiem uz pierādījumiem un zināšanām un jāveido, izmantojot daudzu ieinteresēto personu un starpnozaru sadarbību starp publisko, privāto, nevalstisko sektoru un akadēmiskajām aprindām.