Partnerzy

Akademia dla aktywnej młodzieży

Sofia, Bułgaria

Organizacja została założona 17.12.2019. Niektórzy z nas zawsze pracowali w sektorze młodzieżowym dla różnych organizacji pozarządowych, inni w sztuce i kulturze, trzeci w rozwoju polityki młodzieżowej, czwarty z nas zajmuje się zawodowo mediami cyfrowymi i technologią, piąty przedsiębiorczością, inni rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Wszystkich nas łączy idea, że rówieśnicy mają największą moc wpływania na innych rówieśników. Dlatego pracujemy nad tym, aby dawać przykład aktywnej i proaktywnej młodzieży, która nie obwinia świata za swoje problemy, ale szuka sposobów na ich poprawę

A.B.IED

Poli Crysochous, Cypr

A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. jest wynikiem ponad 18-letniej działalności Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości (iED) – nagradzanej organizacji zaangażowanej w promowanie innowacji i wzmacnianie ducha przedsiębiorczości we wszystkich aspektach gospodarki, w tym edukacji.

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

Gdynia, Polska

Bałtycki Instytut Spraw Regionalnych BISER został założony w 2001 roku jako organizacja skupiająca przedstawicieli nauki, sektora publicznego i biznesu chcących współpracować w zakresie integracji europejskiej, zrównoważonego rozwoju i wzmacniania powiązań organizacji społecznych w regionie Morza Bałtyckiego.

Found.ation Maker's Place

Ateny, Grecja

Found.ation to firma konsultingowa zajmująca się zarządzaniem innowacjami, która z pasją przekształca organizacje i zespoły, aktywując nowe umiejętności i przełomowe metodologie. Założona w 2011 roku jako jeden z pierwszych inkubatorów technologicznych w Europie Południowo-Wschodniej, od tego czasu rozwinęła się w pełnoprawną firmę konsultingową dla ewoluującego świata biznesu, zajmującą wyjątkową pozycję w samym sercu innowacyjnego krajobrazu w Grecji.

Centrum Innowacji Społecznych

Ķekava, Łotwa

Centrum Innowacji Społecznych (SIC) zostało założone w 2010 roku jako organizacja pozarządowa. SIC składa się z pięciu wolontariuszy i trzech stałych pracowników – zespołu profesjonalistów współpracujących w celu ułatwienia, wdrożenia i przyspieszenia pozytywnych zmian społecznych na poziomie krajowym i międzynarodowym. SIC wierzy, że innowacyjne rozwiązania dla złożonych wyzwań społecznych powinny być oparte na dowodach i wiedzy oraz zaprojektowane poprzez wielostronną i międzysektorową współpracę między sektorem publicznym, prywatnym i trzecim oraz środowiskiem akademickim.