Κοινοπραξία

Academy for active youth association

Σόφια, Βουλγαρία

Ο οργανισμός ιδρύθηκε στις 17.12.2019. Κάποιοι από εμάς εργάζονταν πάντα στον τομέα της νεολαίας για διάφορες ΜΚΟ, άλλοι στις τέχνες και τον πολιτισμό, τρίτοι στην ανάπτυξη της πολιτικής για τη νεολαία, τέταρτοι από εμάς ασχολούνται επαγγελματικά με τα ψηφιακά μέσα και την τεχνολογία, πέμπτοι με την επιχειρηματικότητα, άλλοι με την αγροτική και αγροτική ανάπτυξη. Μας ενώνει όλους η ιδέα του γεγονότος ότι οι συνομηλίκοι έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη να επηρεάζουν άλλους συνομηλίκους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε για να δώσουμε το παράδειγμα μιας ενεργής και δραστήριας νεολαίας, που δεν κατηγορεί τον κόσμο για τα προβλήματά της, αλλά αναζητά τρόπους για να τα βελτιώσει

A.B.IED

Πόλη Χρυσοχούς, Κύπρος

Το A.B. Institute of Entrepreneurship Development Ltd. είναι το αποτέλεσμα της 18ετούς και πλέον λειτουργίας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) – ενός βραβευμένου οργανισμού που δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλες τις πτυχές της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

Baltic Institute of European and Regional Affairs

Γκντίνια, Πολωνία

Το Βαλτικό Ινστιτούτο Περιφερειακών Υποθέσεων BISER (πρώην: Βαλτικό Ινστιτούτο Περιφερειακών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) ιδρύθηκε το 2001 ως οργανισμός που συγκεντρώνει εκπροσώπους της επιστήμης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Found.ation Maker's Place

Αθήνα, Ελλάδα

Το Found.ation είναι μία εταιρεία συμβουλευτικής διαχείρισης καινοτομίας που μεταμορφώνει με πάθος οργανισμούς και ομάδες ενεργοποιώντας νέες δεξιότητες και ανατρεπτικές μεθοδολογίες. Ιδρύθηκε αρχικά το 2011 ως μία από τις πρώτες θερμοκοιτίδες τεχνολογίας στη ΝΑ Ευρώπη, και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική εταιρεία για τον εξελισσόμενο επιχειρηματικό κόσμο, μοναδικά τοποθετημένη στην καρδιά του τοπίου της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Social Innovation Centre

Δαυγμάλη, Λετονία

ΤοSocial Innovation Centre (SIC) ιδρύθηκε το 2010 ως μη κυβερνητική οργάνωση. Το SIC αποτελείται από πέντε εθελοντές και τρεις μόνιμους υπαλλήλους – μια ομάδα επαγγελματιών που συνεργάζονται για τη διευκόλυνση, την εφαρμογή και την επιτάχυνση της θετικής κοινωνικής αλλαγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το SIC πιστεύει ότι οι καινοτόμες λύσεις για πολύπλοκες κοινωνικές προκλήσεις πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και γνώσεις και να σχεδιάζονται μέσω της πολυμερούς και διατομεακής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα, καθώς και του ακαδημαϊκού χώρου.