Rezultāti

1. rezultāts

Inovatīvas pieejas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, izmantojot Agile metodoloģiju

Šim rezultātam ir divi mērķi:1. Izstrādāt ziņojumu “Inovatīvas pieejas sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, izmantojot Agile metodoloģiju”, noteikt galvenos veiksmes faktorus un kartēt labo praksi.


Pārskati par valstīm:

2. Izstrādāt SociallyAgile apmācību programmu, lai uzlabotu jauniešu uzņēmējdarbības prasmes sociālajā uzņēmējdarbībā, piedāvājot Agile metodoloģiju biznesa idejām un paaugstinot jauniešu pašapziņu un iespējas. Ziņojumā tiks apstiprināts apmācību programmas saturs, veicinot projekta mērķi pārveidot jauniešu nākotni.

2. Rezultāts

Socially Agile digitālā kopiena

2.rezultāta mērķis ir attīstīt (daudzvalodu) SociallyAgile digitālo kopienu un audiovizuālo bibliotēku. Tas darbosies kā zināšanu centrs, kurā būs visi mācību materiāli un resursi. Tie būs viegli pieejami gan mērķa grupai, gan plašai sabiedrībai. Platforma arī dalīsies veiksmes stāstos par paraugiem sociālajā uzņēmējdarbībā un savienos jauniešus ar pedagogiem, paraugiem, mentoriem un vienaudžiem. Tā apkopos un arhivēs visus mācību materiālus un rezultātus, lai nodrošinātu projekta ilgtspējību ilgtermiņā.

3. rezultāts

Izmēģinājuma posms un politikas ieteikumi

Darba paketes mērķis ir izmēģināt apmācību programmu ar atlasītu dalībnieku skaitu un apkopot vietējās atsauksmes, lai vajadzības gadījumā atjauninātu un pārskatītu. Tās mērķis ir arī izstrādāt rokasgrāmatu politikas un prakses uzlabošanai jauniešiem, NVO, pasniedzējiem, vadītājiem un politikas veidotājiem un dalīties ar Socially Agile uzņēmēju veiksmes stāstiem. Darba pakete ir vērsta arī uz projekta ilgtspējības nodrošināšanu un augstas kvalitātes rezultātu sasniegšanu vietējā/valsts/ES līmenī.